Přelomový rok 2012

Napsal Ivana Muková (») 24. 3. 2007 v kategorii Moje články, přečteno: 53164×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinegardenofmoon.jpg

O roku 2012 jako o přelomové době se hodně hovoří, hlavně v souvislosti s katastrofickými proroctvími, že nám známý svět bude zničen, že nastane konec času, že bude planeta zpustošena a „živí budou závidět mrtvým“. /obrazky/jitro.bloger.cz/d134.jpgJaká je pravděpodobnost, že se to skutečně odehraje? Půl na půl, protože možné je doslova všechno. Proto záleží na tom, k čemu se přikloníte - globální vědomí se skládá z vědomí každého jednotlivce, tedy i vašeho!

 

Předpovídání budoucnosti

Nejprve si něco řekněme o předpovídání budoucnosti. Existují senzitivní lidé, kteří dokáží z energetického pole jedince odečíst největší pravděpodobnost toho, co se v jeho životě stane. To je mu pak sdělováno jako osud. Senzibil vycítí, na co jeho klient nejčastěji myslí a jaké v něm převládají emoce, což jsou nejdůležitější faktory zodpovídající za to, co se nám v životě přihodí.

Jenže proč se mnoho věšteb nevyplní? Že by se věštci a vědmy mýlili? Nikoli, protože v okamžiku, kdy byla věštba vyslovena, to byla skutečně „plánovaná budoucnost“. Pokud klient uposlechl varování a své jednání a názory korigoval, pak k naplnění vyřčeného „osudu“ nedochází, neboť se začal soustředit na jinou alternativu a své biopole začal naplňovat jinými myšlenkami a vibracemi.

Známý duchovní zákon totiž říká, že „na co se soustředíme, to roste“. /obrazky/jitro.bloger.cz/duchovni-krajiny12a.jpgTotéž probíhá i v případě budoucího osudu národů, ras, planety. V tomto případě však nezáleží pouze na myšlení jedince (byť jakkoli silného), nýbrž na tzv. kolektivním myšlení. To je egregor napájený všemi myšlenkami a pocity veškerými lidských jedinců. Takže jinými slovy: čím se v myšlenkách zaobírá většina, to se uskuteční.

Aby se změnilo kolektivní myšlení, musí každý začít sám u sebe. Začít využívat svoji osobní sílu, být si vědom sama sebe a toho, co dělám, nejednat jako robot. A vycházet z preferencí duše, nikoli ze závislostí a toho, co „musím“: podle koho TO musím, co mi to (nebo komu druhému) přináší.

Osobní přeměna z trpitele v tvůrce

Dnešní doba je tvrdá, ale mimořádná. Dává nám možnost plně se transformovat, což však vyžaduje přizpůsobit se novým proudům a energiím, přestat se stylizovat do pozice oběti (což je paradoxně velmi příjemné, neboť trpící jsou vždy ve středu pozornosti a v minulosti trpitelství byla vysoce ceněná vlastnost) a stát se tvůrcem své reality. Prostě si plně uvědomovat sama sebe ve všech dimenzích a na všech úrovních, pohlížet na sebe a na své bolesti jako na příležitost k růstu, nikoli na nespravedlivost.

K úspěšné transformaci je zapotřebí:

1) jasně definovat problém (karmický dluh) a přijmout ho za svůj;
2) svědomitě a pokud možno i do detailů určit, čeho přesně chci dosáhnout;
3) vypátrat emoci, která za ním leží, a slíbit si, že se za její dočasné znovuvynoření nebudeme obviňovat a nezavrhneme se;
4) rozpustit nežádoucí světlem a nahradit láskou, mírem a harmonií;
5) připravit se na zázrak uskutečnění toho, co chci.
/obrazky/jitro.bloger.cz/gardenofmoon.jpg
Ničí snaha není zbytečná, neboť každá – i ta nejmenší částice – ovlivňuje celek. Tato myšlenka otevírá obrovský horizont. Patrně jste slyšeli o tzv. „fenoménu sté opice“, kdy si na jednom ostrově začaly opice omývat ořechy, aby jim neskřípal písek mezi zuby. Zanedlouho se tento zvyk rozšířil nejen po celém ostrově, ale i mimo něj. Telepatie? Morfická rezonance, jak o ní píše Rupert Sheldrake (Tao přírody, Gardenia Bratislava 1994)?
Původní poselství pro rok 2012

Jedno z mnoha poselství, které lidstvo dostávalo od roku 1957, říká, že „změny, které proběhnou na planetě, budou tak radikální a kataklyzmatické, že by nebylo bezpečné na ní zůstávat. Nastanou další katastrofální záplavy a povodně, ničivá zemětřesení, mnoho majetku shoří a další bude devalvován. /obrazky/jitro.bloger.cz/sunup3-fixed.jpgTo, o čem si mnoho lidí myslí, že bez toho nemůže žít, bude zničeno a oni dospějí k názoru, že to nebylo až tak důležité. Dojde ke změně ve vnímání hodnot.

Zemská osa se posune a celá planeta promění: sever se stane jihem a naopak, tam, kde byla souš, bude voda a na místech oceánů pevnina. Slunce bude vycházet na západě a zapadat na východě. Celá Země se bude otřásat a její povrch pukat. Planeta se promění v takovou, jakou byla při svém stvoření: původně totiž měla sloužit kráse, radosti a harmonii, v níž měli žít všechny bytosti tuto planetu obývající.

Ti, kteří si zvolí zůstat ve třetí dimenzi, budou muset projít procesem smrti. Někteří se pak dostanou na místo, kde se restrukturuje jejich duše a bude jim poskytnuta útěcha po přežilých strastech a utrpení. Další se vrátí do dimenzí nebo světů ve vesmíru/vesmírech, odkud přišli.

A ti, co si vybrali vzestup společně s planetou, budou přeneseni na místo, které pro tento účel bylo speciálně stvořeno (někdo hovoří o kosmických lodích). Toto místo neomylně poznají podle vibrací lásky. Tam si odpočinou a pochopí nové souvislosti a skutečnosti, zregenerují své fyzické tělo i psychický stav. Budou mít pocit, jako by se vrátili domů.

Pak nastane okamžik, kdy se budou muset rozhodnout, zda se vrátí zpět na Zemi, kde mezitím proběhne očista, a oni ji začnou znovu osídlovat, anebo zda zůstanou v páté dimenzi v životě hojnosti a štědrosti, kde to, co si budou přát, si okamžitě zmaterializují; případně se budou moci pohybovat mezi oběma světy.

Znamení k transformaci
/obrazky/jitro.bloger.cz/Sunset01.jpg
Vesmír není statický, ani se nepohybuje v předem vyjetých kolejích. Podařilo se zaktivizovat dostatečné množství lidí, kteří svými meditacemi a modlitbami tento osud planety pozměnili. Ke změnám samozřejmě dochází, Země se pohybuje ve fotonovém pásu, kdy podle vědy dochází k mimořádnému nárůstu energií neznámé povahy, měnící životní podmínky na planetě. NASA zaregistrovala, že na slunci probíhají nezvyklé změny, ovlivňující počasí na Zemi.

Jsme svědky nejenom rozpadu starých struktur ve společnosti i v osobním životě, ale i přírodních katastrof (zemětřesení, zvětšujícího se množství výbuchů sopek, přílivových vln). Astronomové začali detekovat gamma paprsky a kosmické záření za světlem, berou do úvahy i (zatím) hypotetické částice pohybujících se nadsvětelnou rychlostí, jež nazvali tachyony. Rovněž se mění rychlost času, a to nejenom v lidském vnímání, nebo přecházíme na jednotný galaktický čas. V roce 1992 a 1995 byly dvakrát překalibrovány atomové hodiny.

To jsou všechno bezesporu znamení, aby se člověk probudil, přizpůsobil se změnám a transformoval se.
Naše Slunce nestojí na jednom místě, ale obíhá kolem ústředního Slunce Mléčné dráhy, které se jmenuje Alcyone a vyskytuje se v Plejádách na 30 stupních Býka. Za zimního slunovratu roku 2012 se Slunce dostane do bodu, kdy se jeho ekliptika ocitne v samotném středu naší galaxie. K tomu dochází jednou za cca 26 tisíc let (tzv. Platónský rok).
/obrazky/jitro.bloger.cz/zem2.jpg
Je to tedy skutečně výjimečné období, nabízející nám volbu: buď ničení a devastaci, nebo obnovu a růst. Jedno je jisté: v nastoleném směru nelze dále pokračovat. Domnívám se, že k oddělení forem života tak, jak bylo popsáno výše, však nedojde. K definitivnímu skoku na novou úroveň dojde téměř nepozorovaně, z vnějšího úhlu pohledu všechno poběží jako dřív, změní se „jen“ vnímání lidstva a společenské struktury.

Jak by to tedy v roce 2012 mohlo být?

Vibrace na planetě se budou i nadále neustále zvyšovat, a ti, kdo nebudou tempu stačit, nebo se nebudou hodlat změnám přizpůsobit, začnou pomalu ztrácet sílu a budou odsud odvoláni na místa, kam patří. Na naší planetě zvítěží dobro a hojnost, chamtivost a lačnost nahradí soucit a pochopení, skrývání skutečných úmyslů a motivací bude odhaleno rozvojem telepatických schopností, stárnutí ve fyziologickém slova smyslu se podstatně zpomalí, místo samoty, opuštěnosti a oddělenosti bude panovat sounáležitost, součinnost a souznění. Poznáme, jaké to je vymanit se ze zaběhaných drážek karmy a koloběhu životů a stát se vládcem svého osudu.

Vzestup naposledy ve známé historii proběhl u starých Mayů. V jejich poselství můžeme najít body, které nám mohou usnadnit naši současnou cestu:

- ujasnit si, kdo skutečně jsem a jaký je můj vztah k Zemi;
- nejen meditovat, ale projevit se i činy;
- naučit se konzervovat potravu a energii (jinými slovy jíst a jednat vědomě);
- reaktivovat energii posvátných míst;
- naučit se vnímat a rozlišovat energie všeho živého i neživého.

Nastávající doba (tzv. Věk Vodnáře) je érou svobody a samostatnosti, současně však spojenectví stejně smýšlejících skupin. Jako v období Věku Ryb vládlo utrpení, obětování se a hmota, nyní to bude radost, spolupráce a energie.
/obrazky/jitro.bloger.cz/delphin1.jpg
Stojíme na prahu nového věku, v němž bude slučitelné to, co kvůli předsudkům bylo zavrhováno a v němž nám budou k dispozici věci a schopnosti, o nichž jsme se až dosud jen zřídka odvažovali snít. Je to doba, v níž dochází k obrovskému přerodu. Buďme vděční, že jsme byli mezi vyvolenými, jimž bylo povoleno sem právě v této době přijít, a snažme se nestěžovat si na obtíže, které této transformaci napomáhají.

Publikováno v časopise MEDIUM 2/2007, nebo gnosis9.net

© Ivana Muková
Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením jména autora / překladatele a zdroje jitro.bloger.cz

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Madla z IP 89.24.5.*** | 17.2.2007 19:37
Milá Ivano, je to hezký, a není to marná práce, děkuji MaJ
Myryem z IP 91.127.64.*** | 27.11.2007 10:15
Mala chybicka v casovych vypoctoch... nebude to az rok 2012, numerologicke hodnoty stale platia a nielen to, ... nechodia vam vizie ktore vas informuju o vyvoji ? Delim sa o svoju.... 3 silne ocistne vlny v januari/februari a rapidne zmeny, obrovsky vir ohna vstupuje do atmosfery zeme... 2008 = 10 ... pripravte sa uz teraz, najma psychicky,ci sa to posunie alebo nie, budte v pohotovosti. Vela sil vela svetla nam vsetkym...
Zoltán z IP 84.245.82.*** | 27.11.2007 13:21
Pre Myryem: Odkiaľ ti chodia informácie a aké? Kontakt v e-maili.
CZK z IP 217.66.174.*** | 3.12.2007 23:30
Je pravdou, že jsem četl na MATRIXU 2001 články od p. Miroslava Šmída, které mě oslovily a on též upozorňuje na počátek r. 2008 a jedna kamarádka, co umí automatickou kresbu, zaznamenala na časové ose r.2008 jakousi významnou událost, na níž ji však nebylo dovoleno se zeptat. Mělo by se jednat o začátek druhé poloviny roku. Zkusila to ještě přes tarot a k té události ji vyšla karta ZÁZRAK.
Tak nevím, ale více pramenů se shoduje.
Proto prosím, ať už tomu věříte - či ne, udržujte pozitivní myšlení a nenechte se deprimovat masmédii.
3797 z IP 82.31.151.*** | 24.12.2007 12:27
...2008,2012,2014...
S4ndy z IP 213.151.213.*** | 14.7.2008 19:59
ludia už ste si uvedomili že už je rok 2008 ???v january a february sa ani tak moc nič vyznamného nestalo ale to s tým rokom 2012 je možno pravda....
som katolička preto sa radšej držim biblie ale toto
sa može do istej miery stať
esco z IP 83.208.71.*** | 16.7.2008 03:14
podle me,se stalo ...ropa docela pekne mava se svetem a to je jen uplny zacatek,na rope je cela civilizace zavisla a za jeden rok stoupla cena ,ze se ji dnes rika zlate bahno!!! pripravte se na nejhorsi !
Robert z IP 213.211.50.*** | 26.8.2008 14:45
slunce obsahuje 99,86% hmoty celého solárního systému,
sluneční skvrny (poruchy magnetismu) mají obrovský vliv
na život a na okolní planety. už od roku 1983 pozorují vědci
oteplování VŠECH planet sluneční soustavy - tj. je jasné,
že se něco děje - tady mrkněte jak se o stovky procent
zvyšují zemětřesení, magnetismus, sluneční skvrny (o 1825%...)
atd.
www.howtosurvive2012.com/htm_night/sun_01.htm

a myslete: věříte tomu, že někdo, kdo uměl před tisíci lety počítat pohyby planet a vyvinul obrovské úsilí, aby nám o této schopnosti nechal důkazy (pyramidy v Gize, pyramidy v Mexiku) to dělal jenom tak z nudy?

oni nepředvídají změnu/katastrofu - oni (Mayové, Egypťané aj.) jí VYPOČÍTALI - na základě znalostí astronomie a slunečních cyklů

jolinaji z IP 78.108.146.*** | 10.10.2008 17:20
Marné není určitě žádné snažení, ale už bible píše, že jen Bůh zná dne, kdy to příjde, tak proč spekulovat...
petr z IP 85.160.26.*** | 28.1.2009 23:13
Je zajímavé s odstupem času číst vaše předpovědi ohledně roku 2008, například to s ropou když momentálně cena klesla rapidně dolů, ale zase už  začátkem roku ,,08"začla celosvětová finanční krize a dodnes nevíme kam až  to může dojít.
Ale možná pravě to je zajímavé na životě kam tě může dovést a co ti osud přinese, protože kdyby jsme znali svoji budoucnost tak si myslím že život by mě asi nebavil.
Toto je jen můj názor,tak se nezlobte když semnou nebudete souhlasitsmile
Josef z IP 213.192.6.*** | 25.3.2007 20:32
I já děkuji, vyjadřuje to mé poznání.

Pohoda, hezký den

Zoltán z IP 84.245.82.*** | 12.4.2007 10:45
Naozaj kvalitný článok.

Zoltán - centrum.mysteria.cz

K7BO z IP 213.215.100.*** | 16.5.2008 14:59
ak sa o to zaujímate navštívte náš forum 2012.5forum.biz/
Mojemenojetajne z IP 81.30.246.*** | 16.3.2009 11:08
Spameri sa vsade najdu co?
eidy z IP 212.20.74.*** | 25.6.2009 18:54
hrdino tajnejsmile
Dana z IP 82.100.0.*** | 19.6.2007 13:25
Milá Ivanko, moc děkuji za tento úžasný článek, který ve mně vyvolal velmi silné emoce přímo ze srdce, protože i já to takto nějak cítím smile Určitě pomůže pochopit spoustě lidí, co se to vlastně děje. Všem dalším, v jejichž srdcích našel odezvu, posílám sluníčkový pozdrav.
Kateřina z IP 194.213.208.*** | 16.7.2007 01:50
Milá Ivanko, je opravdu hezké si přečíst takové povzbuzení :-) Objevuje se dost (řekla bych že většina...) článků, které lidi straší a je to o to horší, že informací není zas tolik a natolik veřejných, aby si "obyčejný" člověk mohl udělat správný názor. Takže o to cennější je takový článek - pohlazení, jako je ten Váš. Moc díky za něj a přeju spoustu pozitivní energie ;-) K
Ludík z IP 193.165.183.*** | 3.8.2007 14:45
Milounká Ivanko, Ivaničko, ťo byl šnaď těn nějkjásnější sluníčkovatej článečíček, jaký jšem kdy četlánkoval.
Kansass z IP 85.207.14.*** | 26.12.2007 15:30
smile
dejff z IP 88.146.172.*** | 8.2.2009 07:17
z IP 194.228.201.*** | 1.10.2007 12:37
Já se chci jen zeptat jak je možný že když se mayové pozdvyhly na tu duchovni uroven tak co rikas na jejich lidsky obeti, otrokarstvi atd.a systematické vyvrazdování vsech okolních národů.
David* z IP 85.239.224.*** | 1.11.2007 10:10
Myslím, že tady se slučuje několik věcí dohromady. Mayové byl jeden kmen - národ, a pak tu je řada dalších národů, která s nimi žila souběžně nebo kteří mají svůj původ u Mayů. Když odešli ti Mayové, kteří dali vzniku soustavě kalendářů, která nás dneska tolik oslovuje, a vůbec celé kultuře a filosofii s nimi spojených, tak došlo ke změnám. Později přišel kmen Aztéků, který právě proslul krvavými oběťmi.

Podobně ta otázka ale může znít i u jiných národů. Proč Němci prováděli krvavé oběti (světové války), když před tím byli velikým nejen kulturním a duchovním přínosem?

Anebo proč Slované, kteří žili v souladu s životem, se nechali potlačit různou nadvládou, křesťanskou ideologií, a pak sami ztratili svoji sílu?

Vždycky jsou ve společnosti jednotlivci, skupiny lidí, kteří již dělají vědomě to, co druzí podvědomě a k čemu ti druzí směřují. A když ti jednotlivci a skupiny odejdou (na nějaký ten "čas" :) ), tak samozřejmě záleží na každém, kdo zde žije, jak se zachová.

im z IP 88.102.179.*** | 1.11.2007 10:31
Děkuju Davide za odpověď, já jsem nevěděla, jak to vysvětlit... V tomto náhledu to všechno dává smysl.
Lásku a Světlo,
Ivana
anonym z IP 78.108.144.*** | 21.10.2007 15:35
V některých věcěch máš 100% pravdu...
mm z IP 67.78.136.*** | 15.11.2007 16:07
Hezka pohadka smile
Luccy z IP 82.208.15.*** | 15.12.2007 01:59
Já si nemyslím, že bysme to měli ignorovat nebo se tomu blbě posmívat, nikdo z nás přece neví, co se stane a jen hlupák se může posmívat, jestli radši příjímáte za pravdu, že jdem do hajzlu, tak se radši přikloním k transformaci lidí, protože pro mě je na světě spousta nádherných věcí, které nezahodím pro neověřené názory
Martin Drška z IP 194.228.18.*** | 16.5.2008 14:12
...tak se radši přikloním k transformaci lidí...

a co děláme pro to my sami, krom bezduchých a líbivých keců?

Michal z IP 62.24.88.*** | 20.2.2009 01:04
Kazdy ma pravo vyjadrit svuj nazor,at je jakykoliv. To,jak jej dokazeme okomentovat uz zavisi na nasi inteligenci a taky prevazne na nasem vychovani.
Ja sam se priklanim k tomu, ze clovek sam o sobe dokaze neuveritelne veci,ktere jsou spojeny s jeho energii.Pozitivni energie nas nabiji a obohacuje (vase laska a svetlo), negativni nas ubiji a oslabuje.Uz ve stare cine vedeli,ze telem proudi energie tzv. chi.Snazili se tuto energii rizvijet.Zamyslete se,proc hlavne v cinskym filmech lide dokazi pri kung fu letat,nebo delat pro nas materialne zalozene lidi, nesmylsy?Sami od sebe na to tvurci jiste neprisli.Je to v nas.A pokud chceme, aby se to zacalo projevovat,tak na sobe musime pracovat.Soustredit se na krasu prirody,vnimat ji a naucit se videt jeji energii. Zkusete energii davat a pocitite,ze jste naplneni a stastni.Nejsnazsi zpusob predani energie je se usmivat, drzet si dobrou naladu a pak ji sirit.Proc myslite,ze smich a sex(z lasky) prodluzuji zivot smile?
Roman z IP 78.108.153.*** | 19.12.2007 20:49
čas ukáže a lidi se můžou zatím zamyslet proč jsou vlastně na světě
Petr z IP 147.229.197.*** | 1.1.2008 22:01
Ahoj, docela by mě zajímalo proč jsou lidi na světě a proč zrovna jenom lidi. Děkuji.
Jan-ina z IP 213.192.60.*** | 23.1.2008 19:51
Ahoj, také by mě zajímalo,jak jsme se tu vylunili smile , a hlavně proč zrovna TADY!...vždyt je tolik krásných míst ve vesmíru. Nějak mi to připadá, jako by jsme byli loutky, které hrají někomu tam někde nahoře divadlo. smile A nebo tady dole jeden pro druhého, s tím, že silnější a takzvaně vyčůranější VYHRÁVÁ... smile
esco z IP 83.208.71.*** | 16.7.2008 03:21
taky to tak citim...
irenka z IP 82.113.48.*** | 16.1.2009 18:03
Milujicim,milovanym cas ukaže Lasku tu bezpodminečnou.My lide jsme byli stvoreni k lasce k sobě a svym bližnim.To je normalni stav,......pro vsechny?
MMoko z IP 84.47.62.*** | 16.2.2009 19:53
JE to k..... na N-tu
Jirka R. z IP 82.208.57.*** | 21.4.2009 18:02
Pro Jan-Inu: Člověk byl na Zemi poslán, aby pochopil dobro skrze zlo. Země je poslední 3. rozměrná planeta (z tohoto úhlu pohledu nejvyspělejší) ale potenciál Člověka je realizovat v sobě BOHA skrze svoji nesmrtelnou DUŠI = „božská jiskra“ každému, kdo je připraven umožní přechod do 12. rozměrného vesmíru, odkud pochází ABSOLUTNO = OTEC Našich Tvůrců (SYNŮ = Elohim). Z tohoto úhlu pohledu nejsme víc než prach na Božích sandálech smile

Protože plamen svíce vrhá stín, nikoliv naopak poznáme Dobro pouze v jeho protikladu (jeho absenci). Naši Tvůrci po "nulté sérii" bezpohlavního dokonalého Lidstva (vzor ADAM KADMON), kde "dokonalý Člověk" zatoužil po "skrytém poznání" rozdělil naše duše a pozměnil naši DNA, tak abychom již nebyli dokonalí. Ponechali nás čekat na Ráj v předpeklí na této 3. rozměrné planetě. Nikoho z nás nemohou nutit, abychom si vzpomněli na to, kam skutečně patříme a když se porozhlédnete po svém okolí, spoustě "lidí" tenhle svět připadá téměř ideální. Tito jsou Ti, kteří na konci roku 2012 skončí svoji pouť zde a budou přemístěni (zřejmě reinkarnace) na adekvátní náhradu za Gaiu, kde si dál dle své svobodné vůle mohou hmotařit, závidět sousedům a další milé sporty druhu Homo Sapiens = lysých hominidů, jejiž nedokonalá těla jsme přijali coby průvodce naším soukromým očistcem zde na Zemi před "skokem". Křesťanská víra je poněkud "pozměněná" = viz. série "dogmat" které zakrývají pravou skutečnost, že existuje další život, a že abstraktní pojem "Nebe a Peklo" odráží pouze stav dané duše. Tak jako "padlí Elohim" ani náš OTEC nikdy neměli ambici stvořit jakýsi "penzion pro vyvolené" nebo naopak "koncentrační tábory pro nehodné".

Pokud se dokážete oprostit od nánosů "Víry v instatní odpuštění" a začněte žít tak, aby jste před svým svědomím (Božím soudem) mohli obstát bez uzardění, pak Vaše příští zrození bude rovno pobytu v "Nebi" - platí to i opačně. Kdo v sobě vědomě zadusí "božskou jiskru" = svoje Svědomí, ten není hoden reinkarnace do adekvátního stavu, v jakém žil svůj poslední život, a bude trpět, dokud si svoje pochybení vůči Vesmírnému řádu neodčiní. Ježíš učil mnohým věcem, ale Synové lidští mnohdy nedokázali jeho poselství pochopit v tom kontextu, v jakém jej zanechal - proto bylo "přepracováno" klérem pro Masy = křesťanství.

Ostatní se dle svých duchovních parametrů přesunou na 5. rozměrné planety, a časem se přemístí z druhu, který ke své existenci potřebuje fyzické tělo do jemnohmotného vesmíru, kde již toto omezení není třeba.

Jak jsem řekl - pomyslný "cíl" je ve 12. rozměrném vesmíru, a každý z nás na to má zhruba 2,5 miliardy let (za předpokladu nulového pozitivního vývoje).
esprite z IP 94.112.214.*** | 1.6.2009 22:01
Debilita tahat sem nabozenstvi, kdyz nabozenstvi bylo vymysleno pouze k masivnimu ovladani davu a smerovat lidi k pokoře pod hrozbou zloby boha a slibovani odmeny za dobry zivot v podobe raje. Na rok 2012 verim, jelikoz tak vyspele civilizace, ktere nemeli technologie jako my v dnesni dobe dokozaly predpoved drahy planet, slunce, kalendar a dalsi znalosti o vesmiru a proc by skoncili kalendar zrovna rokem 2012? Kdyby je to nebavilo tak skonci napr. 2000.. Rozhodne stoji se nad tim zamyslet. Ps. prectete si polohy planet a cerny diry v roce 2012. Mozna to je ten hlavni duvod a pricinna kdy se zacne neco vazneho dit


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvanáct a deset